top of page
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Guidet energy tours

Mange snakker grøn omstilling.

I Thy viser vi dig hvordan.

I Thy er vi på forkant med udviklingen, når det gælder bæredygtig grøn energi. Du skal se det - for at tro det. Vi viser dig

de mest moderne anlæg, så du med egne øje ser og oplever, hvordan fremtidens klimavenlige energiforsyning kommer til

at se ud. Du får den grønne teknik helt

ind på kroppen, når du kommer ud på anlæggene. På guidede ture hører du om anlæggenes historie og perspektiverne med den ny teknik. Du kommer til at

tænke grønt i fremtiden.

Don’t tell it - show it.

Thy, in the northwestern part of Denmark, is on the cutting edge when it comes to sustainable energy. You have to see it - to believe it. We will show you, the most modern test facilities so you can with your own eyes, see and experience the eco-friendly energy solutions of tomorrow. You will get the first-hand experience when you visit the power plants. Our guided tours offer you the chance to hear about the history of the power plants and the future prospects of the new technology. You will see that the future is eco-friendly.

 

 

It's free to try these innovative energy walking sticks. A fantastic and unique experience.

The walk is divided into six chapters, marked by posts that you encounter in the landscape. When you touch the walking stick against the posts, 

a voice will start guiding you through the landscape.

 

When you return to Færgegrillen, you will get the opportunity to give feedback on your thoughts, dreams, and experiences, and of course, have a cup of coffee whilst looking out at the harbour.

>

Turen er i seks kapitler, præget af det, som du møder i landskabet. Når du trykker stokken mod posterne, vil en stemme guide dig gennem landskabet.

Når du vender tilbage til Færgegrillen, er der en mulighed for at give en tilbagemelding om dine tanker, drømme, og erfaringer, og naturligvis få en kop kaffe mens du kigger ud på havnen.

Det er gratis af prøve disse innovative energistave. En fantastisk og anderledes oplevelse.
Den digitale vandfrestav.
Udviklet af ITU-København.
bottom of page